Systemy 100 % inspekcji

Wykrywanie błędów druku na całej szerokości wstęgi

Opis

Nasze kamery liniowe mogą bezproblemowo i skutecznie wykrywać defekty w druku nawet przy dużych prędkościach wstęgi. Systemy mogą wykrywać i rejestrować defekty jednorazowe i powtarzalne. Doskonałe wyniki drukowania w każdych okolicznościach. random and onetime defects. For excellent printing results in all circumstances.