Spalarki LZO

Spalarki LZO

Relox jest producentem instalacji do spalania lotnych związków organicznych (LZO) z drukarek, lakierni i innych urządzeń emitujących. Wraz z firmą EMIPAK dostarcza gotowe rozwiązania (RTO) do termicznej utylizacji LZO z jednoczesnym wykorzystaniem powstałej w procesie spalania energii. Dzięki zastosowaniu odpowiednich (wodnych lub olejowych) wymienników ciepła, spalarki RTO umożliwiają odzysk wytwarzanego ciepła i użycie go do ogrzewania hal, powietrza wchodzącego na maszyny drukujące, lub ochładzanie wody przy pomocy chillera absorbcyjnego. Takie rozwiązanie sprawia, że spalarki LZO przestają być tylko ekologiczną inwestycją, dając wymierne korzyści finansowe i realny zwrot poniesinych kosztów.

Chcesz z nami porozmawiać?

Nasz zespół specjalistów i doradców jest do zawsze Twojej dyspozycji.

Zapisz się do naszego Newslettera

Zapisując się do Newsletter zgadzasz się na warunki zawarte w Regulaminie

KONTAKT

Aleje Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
biuro@emipak.com.pl

BIURO | SERWIS

ul. Polnych Kwiatów 4
05-825 Opypy

EMIPAK SP. Z O.O.

KRS: 0000124695
NIP: 113-23-74-086
REGON: 015175950
Założenie firmy: 2002r.
Zarejestrowana przez:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 444.000 zł

© Copyright 2002 - 2023 Emipak | All Rights Reserved