Jak uzyskać oszczędności w zużyciu energii podczas procesu paletyzacji

Warto wiedzieć, ile kosztuje nas dany proces i jak opłacalne jest użytkowanie niektórych urządzeń. Lekturę tego krótkiego tekstu polecam tym, którzy chcieliby orientacyjnie dowiedzieć się ile kosztuje ułożenie 1000 kg produktu na paletach.

Jakiś czas temu u jednego z naszych klientów (branża zbożowo-młynarska) dokonaliśmy pomiaru rzeczywistego zużycia energii elektrycznej na paletyzatorze Ehcolo. Podkreślamy iż, paletyzatory Ehcolo wyposażone są w system KERS – system odzyskiwania energii. Paletyzowane były worki o masie 12,5 kg, po 80 szt. worków na jednej palecie. Test trwał 2 godziny, w tym czasie zostało ułożonych 15,5 palety (1240 worków).  

Według wskazania licznika w ciągu jednej godziny zużyte zostało 3,412 kWh, co na jeden worek daje:

3412 Wh / 620 = 5,5 Wh.

Natomiast na jedną paletę zużyto średnio 440 Wh, czyli 0,44 kWh.

Łatwo zatem policzyć koszt energii elektrycznej potrzebnej do ułożenia jednej palety – zakładając koszt energii 0,332 zł/kWh + koszt dystrybucji, czyli razem około 0,6 zł/kWh brutto) za ułożenie jednej palety towaru zapłacimy około 0,26 zł brutto.

Oczywiste jest, że dokładne zużycie dla innego przypadku (a tym samym ostateczny koszt) może zależeć od wielu czynników, jednak mam nadzieję, że podana wielkość pozwoli oszacować czas ROI – zwrotu z inwestycji; jak widać w dłuższej perspektywie i w przypadku ciągłej produkcji inwestycja taka może być bardzo opłacalna.

Więcej informacji można uzyskać u naszego doradcy, Marka Dworaka. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”

Wykres przedstawiający przebieg poboru prądu w czasie dla rozpatrywanego przypadku. Pionowe piki (15 szt.) to największy pobór prądu wynikający z transportu pełnej palety gotowej do odbioru.