Jak uniknąć u pracowników schorzeń, które są efektem wykonywanej pracy?

Zaburzenia układu mięśniowo – szkieletowego (MSD), to najczęściej występujące schorzenia u osób zatrudnionych w Unii Europejskiej. Powstają one m.in. w efekcie wykonywanej pracy. Spośród wielu różnych dolegliwości aż 60%  dotyczy właśnie tego układu.

Ochrona pracowników  cierpiących na zaburzenia mięśniowo – szkieletowe (MSD) oraz zapobieganie tym schorzeniom to duże wyzwanie dla firm. Zdrowy układ mięśniowo – szkieletowy ma kluczowe znaczenie w zawodach wymagających wysiłku fizycznego, bo w rezultacie wpłynie na zdolność do pracy przez długie lata. Zadbany pracownik, to gwarancja wieloletniej współpracy. To również wolniejsze starzenie się społeczeństwa, zgodnie z celami strategii „Europa 2020” dotyczącymi inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.

Kolejny wykres (poniżej) prezentuje procent pracowników, którzy  w kolejnych latach zgłaszali, że są narażeni na różnego rodzaju ryzyka w ich  codziennej pracy (przez co najmniej jedną czwartą czasu). Te ryzyka wynikają przede wszystkim z przenoszenia i przesuwania ciężkich załadunków oraz z długotrwale utrzymujących się męczących i bolesnych pozycji. To pokazuje jak wysokie ryzyko firmy biorą na siebie zlecając pracownikom zadania, które mogą wywołać ogromne zmiany w organizmie podczas świadczenia pracy.

Aby zapobiec rozwojowi MSD, uniknąć zmęczenia i bolesnych pozycji podczas pracy, warto sięgnąć po rozwiązania w postaci manipulatorów.

Poniższe wideo pokazuje podnoszenie i przechylanie ciężkich rolek przez 1 osobę. Korzystając z urządzenia angażujemy tylko 1 pracownika. Wysiłek pracownika jest minimalny i wiąże się tylko z chodzeniem.  

I jeszcze jeden przykład, który pokazuje zmianę położenia 6 pudełek (25 KG w pudełku / 150 KG na warstwie) w 1 ruchu przez 1 osobę za minimalny wysiłek fizyczny polega na chodzeniu.

 

Wykorzystane źródła:

https://osha.europa.eu/es/publications/summary-msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view

Materiały i publikacje marki BPL