Systemy pomiarowe

Cechy produktu:
Kategoria:

Przenośne

 

Ręczne urządzenia MW 1100 oraz MW 1100S

PRZENOŚNE, DOKŁADNE, O UNIWERSALNYM ZASTOSOWANIU

 

 

 

Ręczne mierniki wilgotności MW 1100 oraz MW 1100S są lekkimi i łatwymi w obsłudze urządzeniami, które pozwalają na szybkie i dokładne pomiary wilgotności w różnorodnych produktach. Działy produkcji, punkty odbioru towaru, albo kontrolerzy jakości będą prawdopodobnie pierwszymi którzy z nich skorzystają.

POSTĘPOWANIE

Czujnik MW 1100 jest płaski i w kształcie talerza u podstawy, przez co zapewnia całkowity kontakt z próbką podczas badania. Zawartość wilgoci jest mierzona i wyświetlana w czasie krótszym niż jedna sekunda. Aby mierzyć wilgotność przy użyciu MW 1100S należy sondę w kształcie miecza z zamocowanym na jej końcu czujnikiem, wbić w wypełnione pudło, worek lub inny podobny pakunek.

STANDARDOWA KONFIGURACJA

To kompaktowe i zasilane z akumulatora urządzenie zawiera podświetlany wyświetlacz graficzny LCD ze zintegrowanym czujnikiem miejscowym.
Urządzenia serii MW 1100 dostarczane są w pudełku zawierającym urządzenie pomiarowe, zasilacz uniwersalnyoraz kabel USB do interfejsu.

 

ZAKRES POMIARÓW

Przedział wilgotności wynosi od 1 do 50% i jest ściśle określony dla każdego materiału poddawanego badaniu i może zostać wybrany w odpowiednich sekcjach. Temperatury produktów w granicach od 5 do 60 stopni, są odczytywane przy użyciu integralnego czujnika temperatury w podczerwieni i są kompensowane przez opcjonalną, termicznie ustabilizowaną kalibrację.

CZAS POMIARU

Mniej niż 1 sekunda

PAMIĘĆ PRODUKTÓW I KONFIGURACJI

EEPROM będący częścią urządzenia przechowuje kalibrację nawet 25 produktów oraz w sumie 250 odczytów pomiarów.
Urządzenie posiada wyjście analogowe (4-20mA), port USB do łączenia z komputerem, port do łączenia z zewnętrznym czujnikiem temperatury (Pt100 lub IR) oraz port drukarki.

OPROGRAMOWANIE

Oprócz wbudowanego oprogramowania firmowego, istnieje również możliwość komunikacji z komputerem PC przy użyciu poręcznego oprogramowania TEWS Moisture View Lite ©.

Laboratoryjne i Przyprodukcyjne

 

Urządzenia laboratoryjne MW 4300 / MW 4310

DOKŁADNE, SZYBKIE I ŁATWE W UŻYCIU URZĄDZENIA

 

 

Urządzenia do pomiarów laboratoryjnych dostarczane przez TEWS Elektronik stosowane są wszędzie tam, gdzie wilgotność próbek produktów ma zostać przeanalizowana z dużą dokładnością i gdzie inne konwencjonalne metody pomiarów wilgotności, takie jak suszarki czy miareczkowanie są zbyt czasochłonne.
Wyniki pomiarów nie zależą od różnych naturalnych właściwości produktów takich jak kolor, uziarnienie, zawartość soli czy gęstość nasypowa. Te trwałe i funkcjonalne struktura są niezwykle proste w obsłudze tak, by móc wykluczyć ewentualne błędy spowodowane przez operatora. Wyniki pomiarów mogą być przechowywane na komputerze lub karcie pamięci USB w celu późniejszej weryfikacji.
Duża liczba różnych czujników do pomiaru wilgotności pozwala na ich adaptację do urządzeń pomiarowych w laboratorium. Czujniki rurowe pozwalają również na pomiary gęstości.

 

BEZ POTRZEBY PRZYGOTOWYWANIA PRÓBEK

Metoda pomiarowa opracowana przez TEWS Elektronik pozwala na pomiary próbek produktów bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania. Nie potrzeba mielić czy ważyć próbki przed lub po pomiarze lub używać reagentów chemicznych. Próbka poddana pomiarowi nie zostaje zmodyfikowana i podgrzana,
więc może być dalej zawrócona na linię produkcyjną jako produkt
pełnowartościowy.

NATYCHMIASTOWE WYNIKI

Pomiary praktycznie nie zajmują czasu. Kiedy tylko próbka zostaje umieszczona w czujniku, wyświetlacz natychmiast pokazuje wynik, który następnie może być zachowany w pamięci. Szybkie pomiary pozwalają uniknąć nierzadko kosztownych opóźnień w procesach.

WERYFIKACJA WYNIKÓW

Wyniki są przechowywane w urządzeniu razem z datą i dokładnym czasem pomiaru.
Przechowywane są również inne szczegóły wykonanych operacji. Do
przygotowania analizy statystycznej wyników lub też wyświetlania wykresów zależności czas/wynik sporządzonych z odczytów czujnika, można skorzystać bezpośrednio z urządzenia albo z zewnętrznego komputera.

MW4300 ORAZ MW4310

System laboratoryjny MW 4300 charakteryzuje 10,4“ (26,4 cm) calowy kolorowy ekran dotykowy do wyświetlania wyników z czujnika i do ustalenia parametrów konfiguracyjnych. MW 4310 musi być dodatkowo zaopatrzony w monitor, klawiaturę i mysz. TEWS Moisture View © jest zainstalowany w obu urządzeniach, łącznie z oprogramowaniem operacyjnym.

STANDARDOWE INTERFEJSY LABORATORYJNEGO URZĄDZENIA POMIAROWEGO MW4300 / MW4310
– port szeregowy RS 232 (modem, serwis)
– Ethernet
– 3 USB
– wejście analogowe (0/4-20mA) dla opcjonalnego czujnika podczerwieni
– Pt100 port czujnika temperatury
– Porty myszy, klawiatury i monitora VGA
– automatyczne wykrywanie czujników

 

Urządzenie laboratoryjne MW 1150

SATYSFAKCJA Z RUTYNOWYCH BADAŃ

 

 

MW 1150 zaprojektowany jest jako małe, poręczne urządzenie laboratoryjne, bądź urządzenie używane przy liniach produkcyjnych. Opiera się na technologii MW 11XX, która pozwala w ciągu zaledwie milisekund uzyskać wiarygodny wyniki z czujnika. Podświetlany monitor 5,7“ (14,5 cm) calowy wyświetla do 250 wyników, i te wyniki urządzenie jest w stanie przechowywać w swojej pamięci. Zastosowane w linii produkcyjnej wymagają standardowego 4-20mA interfejsu do transferu wyników do komputera. Są również porty dla drukarki typu P 1150 oraz różnych czujników temperaturowych.
MW 1150 jest konfigurowane i kalibrowane poprzez komputer podłączony do właściwego portu. Kable oraz oprogramowanie TEWS Moisture View © są załączone do pakietu.
Prawie wszystkie czujniki laboratoryjne z serii MW 4XXX pasują do obwodu MW 1150.
MW 1150 to propozycja szybkiego pomiaru mikrofalowego wilgotności w rozsądnej cenie.

 

 

STANDARDOWA KONFIGURACJA

System wilgotności MW1150 to poręczne urządzenie, które zaprojektowane zostało z uwzględnieniem wszelkich norm bezpieczeństwa i ochrony IP20. Wyposażone zostało w podświetlany wyświetlacz graficzny LCD ze zintegrowanym czujnikiem. Energia jest dostarczana do urządzenia poprzez zewnętrzny kabel z wtyczką.

ZAKRESY POMIAROWE

Zakres pomiarowy jest charakterystyczny dla materiału i czujnika, rozciąga się od 0,1% do 70,0% i może być wybierany w zakresach częściowych. Temperatura produktu może wynosić od 5°C do 60°C, mierzona jest za pomocą opcjonalnego zewnętrznego czujnika temperatury Pt100 lub opcjonalnego zewnętrznego czujnika temperatury pracującego w podczerwieni i może być do wyboru wyrównana za pomocą automatycznej kalibracji z kompensacją temperatury.

CZAS POMIARU

Mniej niż 1 sekunda

PAMIĘĆ PRODUKTÓW I KONFIGURACJI

EEPROM będący częścią urządzenia przechowuje kalibrację nawet 25 produktów oraz w sumie 250 odczytów pomiarów.

PORTY

Urządzenie posiada wyjście analogowe (4-20mA), port USB do łączenia z komputerem, port do łączenia z zewnętrznym czujnikiem temperatury (Pt100 lub IR) oraz port drukarki (P 1150).

OPROGRAMOWANIE

Oprócz wbudowanego oprogramowania firmowego, istnieje również możliwość komunikacji z komputerem PC przy użyciu poręcznego oprogramowania TEWS Moisture View Lite ©.

 

Czujniki wilgotności i gęstości

BARDZO SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ

 

 

Czujniki wilgotności muszą spełniać wiele różnych praktycznych wymagań, zależnie od produktu, który ma być mierzony, przedziału wilgotności i temperatur, ilości i objętości dostępnych próbek, ograniczeń wynikających z punktów mierzenia itp.

TEWS Elektronik oferuje szeroki wachlarz czujników mikrofalowych o różnej konstrukcji, rozmiarze i czułości. Dzięki temu można dobrać urządzenie, które najlepiej odpowiada praktycznym potrzebom każdego klienta.

Za wyjątkiem kilku modeli, każdy czujnik można zaadoptować do dowolnego urządzenia pomiarowego, co daje możliwość zastosowania naszych urządzeń do różnych celów. Czujniki nowego modelu „Blueline®” charakteryzują posiadanie zewnętrznego chipu identyfikacyjnego, za pomocą którego urządzenie pomiarowe automatycznie sprawdza konfigurację.

 

 

CZUJNIKI CYLINDRYCZNE

Czujniki cylindryczne wypełniane są produktem, który ma zostać zmierzony. Idealnie nadają się do pomiaru substancji sproszkowanych, granulek, wiór itd. jeśli są one mierzone oddzielnie. Próbki nieprzylegających materiałów sypkich mogą być napełniane po prostu poprzez lejek, a po zakończeniu pomiaru opróżniane do miseczki umieszczonej pod czujnikiem. Próbki lepkich bądź brudzących substancji i materiałów, w tym szkodliwe dla ludzkiego zdrowia, mogą zostać umieszczone w zamykanym naczyniu, które z kolei są szybko umieszczane w czujniku pomiarowym.

Czujniki cylindryczne przeznaczone są głównie do użytku laboratoryjnego lub do miejscowej kontroli wilgotności na linii produkcyjnej. Opcjonalnie mogą byś zainstalowane w systemach bajpasowych, gdzie są automatycznie napełniane i opróżniane. Czujniki cylindryczne można również wykorzystać do pomiarów gęstości.

CZUJNIKI PŁASKIE

Czujniki płaskie mogą by instalowane w różnych miejscach, w tym na transporterach taśmowych lub zbiornikach pośrednich w liniach produkcyjnych. Wówczas produkt przeznaczony do analizy przesuwa się przez czujnik, tak aby zapewnić bezpośredni kontakt czujnika z produktem. Stal nierdzewna i wysoko wytrzymałościowe materiały ceramiczne, z których zbudowane są czujniki, gwarantują, że są one praktycznie nie do zniszczenia.

CZUJNIKI SZCZELINOWE

Czujniki rozgałęzione zbudowane są z dwóch pojedynczych półcylindrów z polem mikrofalowym pomiędzy nimi. Produkty do pomiarów tym czujnikiem to najczęściej deski, folie, paski włókien i będą umieszczane w obszarze pomiędzy półcylindrami. Próbki opcjonalnie mogą być przesuwane w trybie ciągłym przez czujnik , co oznacza że czujniki szczelinowe są odpowiednie zarówno do stosowania w laboratorium jak i w ciągłych liniach produkcyjnych.

CZUJNIKI DO CELÓW SPECJALNYCH

Czujniki te instalowane są na płaskich powierzchniach i są przystosowane do pomiarów bardzo małych próbek o objętości około 0,5 cm3 . Inne modele czujników o specjalnym przeznaczeniu mogą mierzyć wilgotność nawet do 12 produktów o małych rozmiarach, w tym samym czasie.

Produkcyjne

Urządzenia procesowe MW 4200 / MW 4260 / MW 4270

Dokładne pomiary wilgotności materiałów w sposób ciągły

 

 

SZYBKOŚĆ POMIARÓW

Podczas stosowania konwencjonalnych, laboratoryjnych metod pomiaru
wilgotności takich jak: suszenie, bądź miareczkowanie, dokładne wyniki pomiarów uzyskujemy tylko wtedy, gdy zostaną one poprawnie przeprowadzone.
Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że czasami trwają one kilka godzin, a w najlepszym przypadku kilka minut. Te metody pomiarowe nie znajdą zastosowania kiedy niezbędna jest bardzo szybka lub ciągła informacja o wilgotności w produkcie. Metoda mikrofalowego rezonansu opracowana przez TEWS Elektronik dostarcza wyniki w ułamku sekundy z bardzo dużą prędkością – 100 odczytów na sekundę, co pozwala na mierzenie wilgotności w produkcie w sposób ciągły

 

 

SYSTEMY NIE WRAŻLIWE NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

Na rynku dostępne są różne metody pomiaru wilgotności w sposób ciągły.
Podczas wyboru systemu pomiarów dla konkretnej aplikacji należy upewnić się, czy odczyty czujnika nie są zakłócone przez różne właściwości produktu (np. gęstość, kolor, uziarnienie, wysychanie powierzchniowe), bądź warunki zewnętrzne w miejscu pomiaru (kurz, różne wysokości warstwy produktu).
Systemy do pomiarów wilgotności dostarczane przez TEWS Elektronik znacznie przewyższają inne systemy przede wszystkim dzięki temu, że są całkowicie niewrażliwe na wpływ wielu czynników, w stosowanej metodzie pomiarowej

PRAKTYCZNE WYPOSAŻENIE

Zarówno urządzenia laboratoryjne, jak i urządzenia do pomiarów produkcyjnych, tworzone są z myślą o trudnych warunkach otoczenia przemysłowego.
Urządzenia serii MW 4200 dostarczane są w poręcznej obudowie wyposażonej w 24V zasilanie. Wariant ze specjalną ochroną przeciw eksplozji jest dostępny do użytku w miejscach gdzie występuje ryzyko eksplozji. Charakteryzuje je pełen zestaw interfejsów dla wyjścia danych z czujnika, transferu sygnałów kontrolnych, bądź dla komunikacji z  głównymi urządzeniami kontrolnymi. Urządzenie MW 4200 przeznaczone do pomiarów produkcyjnych i jest odpowiednie dla wszystkich modeli czujników z naszej serii Blueline®.

EKRAN DOTYKOWY I OBSŁUGA KOMPUTERA

W zależności od potrzeb i wymogów klienta dostępne są rożne typy urządzeń z serii MV42xx, na przykład urządzenie z kolorowym ekranem dotykowym 10,4‘‘ (26,4cm), urządzenie z trzylinijkowym ekranem LC lub urządzenie z wyświetlaczem analogowym. Bezpośrednio w miejscu przeprowadzania pomiaru można przy pomocy przycisków lub ekranu dotykowego ustawić odpowiednie parametry urządzenia. W celu parametryzacji, kalibracji i dalszej obsługi istnieje możliwość
podłączenia wszystkich urządzeń do komputera i sterowania nimi przy pomocy oprogramowania Tews Moisture View ®, będącego częścią dostawy.

 

Urządzenie MW-T do pomiarów transmisyjnych

Bezdotykowe pomiary przez paczki i kartony

TECHNIKA TRANSMISJI

MW-T posiada łącznik z dwoma antenami, które osadzone są z każdej strony mierzonego produktu. Antena wysyłająca emituje mikrofale, które przenikają przez produkt i są odbierane przez drugą antenę. Urządzenie elektronicznej kon-troli MW-T analizuje odebrany sygnał, aby móc go przeanalizować i przeliczyć na wilgotność i gęstość produktu. Został już złożony wniosek o opatentowanie tej techniki transmisyjnej

SZYBKOŚĆ POMIARÓW

Pracując na dużych prędkościach, system dokonuje około 30 odczytów na sekundę, co pozwala na pomiary profili wilgotności i gęstości zapakowanego tam produktu. Takie profile są istotne w 2 powodach: (a) – pozwala operatorowi ocenić średnią wilgotność i gęstość; (b) – pozwala na automatyczne wykrycie ciał obcych oraz miejsc, w których kumuluje się wilgotność.

W PEŁNI AUTOMATYCZNE POMIARY ZAPAKOWANYCH TOWARÓW

Niewielkie przeszkody i możliwość przesyłania sygnałów cyfrowych, pozwalają na to, by zapakowane towary zostały mierzone w pełni automatycznie. Odczyty wilgotności i gęstości są przechowywane, bądź drukowane na etykietach.

NIEWRAŻLIWOŚĆ NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

Pomiar zawartości wilgoci urządzeniem MW-T nie zależy od gęstości produktów, ale również od tego w jaki sposób analizowany produkt jest umieszczony na linii pomiarowej. Wyniki nie są zakłócone przez odległość między czujnikami i paczką i nie sa też zakłócane przez ewentualne pochylenie pudełek. To właśnie sprawia, że urządzenie MW-T jest idealne do zastosowania w przemyśle.

POMIARY ODBLASKÓW ZE STRUMIENIA PRODUKTU

Od czasu kiedy czujniki mogą być zainstalowane pionowo, MW-T można również użyć do bezdotykowych pomiarów wilgotności i gęstości poprzez pomiary od-bicia ze strumienia produktu. Jest to rozsądne rozwiązanie zawsze tam, gdzie czujniki mogłyby ulec zabrudzeniu np. poprzez kontakt z produktem, lub gdy mamy do czynienia z dużą różnicą temperatury.

PRAKTYCZNE WYPOSAŻENIE

MW-T jest kolejnym urządzeniem zaprojektowanym jako solidne i przyjazne dla przemysłu. Jest odporne na kurz i dzięki hermetycznej obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej, całkowicie separuje elektronikę od otoczenia, sprawiając, że urządzenie staje się łatwe w utrzymaniu i odpowiednie do pracy w dowolnym środowisku przemysłowym.

EKRAN DOTYKOWY I/LUB OBSŁUGA KOMPUTERA PC

MW-T posiada opcję kolorowego monitora z ekranem dotykowym, która po-zwala na szybkie i automatyczne uzyskanie wyników w każdym punkcie pomi-aru i pozwala na zmianę wszystkich ustawień konfiguracyjnych bezpośrednio na urządzeniu. Można również skorzystać z możliwości obsługi urządzenia na odległość poprzez poprzez połączenie sieciowe.

STANDARDOWE INTERFEJSY URZĄDZENIA MW-T DO POMIARÓW PRZEMYSŁOWYCH

– Ethernet – analogowe wejścia i wyjścia (opcjonalnie)
– USB – cyfrowe wejścia i wyjścia (opcjonalnie)