Metoda pomiaru

Pomiar wilgotności przy użyciu technologii rezonansu mikrofal

Cechy produktu:
Kategoria:

Pomiar wilgotności przy użyciu technologii rezonansu mikrofal 

 

 

Metoda Opatentowana przez TEWS Elektronik

Wilgotność Wilgotność jest definiowana jako procentowa zawartość wody w całkowitej masie ciała stałego. Znanych jest kilka synonimów wilgotności, takich jak wilgotność materiału, wilgotność całkowita, zawartość wilgoci, grawimetryczna zawartość wody itd. Synonimy te muszą być wyraźnie odróżniane od innych wyrażeń takich jak wilgotność względna, zawartość pary wodnej itp., które dotyczą zawartości wody w postaci pary w substancjach gazowych. W wilgotności jako procentowej zawartości suchej masy, zawartość wody odnosi się tylko do suchej masy substancji.

Molekuły wody i pole rezonansu mikrofalowego

Dipole wody znajdujące się na powierzchni lub wewnątrz substancji stałej, po umieszczeniu ich w obrębie pola elektromagnetycznego, zaczynają oddziaływać z tym polem i przy jego odpowiedniej częstotliwości wprowadzane są w stan rezonansu, pobierając jednocześnie energię z tego pola. Praktycznym przykładem wykorzystania tego zjawiska jest kuchenka mikrofalowa, w której oscylujące molekuły wody wytwarzają ciepło. Interakcja pomiędzy polem mikrofalowym, a molekułami wody jest mierzona i wykorzystywana w praktyce pomiarowej. Dzięki temu, że mikrofale docierają w głąb produktu, technika ta może być wykorzystywana nie tylko do pomiaru wody na powierzchni produktu, ale również w jego wnętrzu.

Rezonans

Mikrofalowy Metoda pomiaru wilgotności TEWS zakłada użycie czujnika generującego ściśle określone pole mikrofalowe o częstotliwości rzędu 2000-3000 MHz i bardzo małej mocy, nie przekraczającej 10 mW. Wypełnianie bądź pokrycie czujnika produktem, np. proszkiem lub granulatem, będzie miało wpływ na pozycję i siłę rezonansu. Na te zmiany ogromny wpływ będzie miała również zawartość wody w produkcie. W rezultacie odczyty rezonansowe będę proporcjonalne do wilgotności. Wpływ innych czynników, takich jak różne gęstości produktów czy ilość produktu umieszczonego na czujniku, zostaną również uwzględnione.
Można więc wykonać i wyświetlić kilkaset lub nawet kilka tysięcy odczytów w każdej sekundzie.

Kalibracja

Urządzenie pokazuje zawartość wilgoci w procentach, z tego też powodu należy je najpierw skalibrować. Kalibrację wykonujemy poprzez zebranie kilku próbek tego samego produktu o różnej zawartości wilgoci, z przedziału typowego dla testowanego produktu. Następnie dokonujemy pomiaru wilgotności równolegle metodą rezonansu mikrofalowego, jak i referencyjną metodą laboratoryjną. Najczęściej stosowane metody laboratoryjne do oznaczania wilgotności próbki, to metody wykorzystujące utratę masy podczas suszenia. Czasami korzysta się również z metod chemicznych (miareczkowanie).

 

ZALETY METODY POMIAROWEJ
– Bardzo szybkie wyniki, odpowiednie dla pomiarów na ciągłej linii produkcyjnej.
– Wysoka dokładność wyników.
– Pomiary niezależne od gęstości produktu i wielkości próbki.
– Brak wpływu czynników optycznych, takich jak:. zmiany koloru, struktura powierzchni produktu, kurz czy oświetlenie.
– Pomiar wilgotności zarówno na powierzchni jak i wewnątrz produktu.
– Pomiar nie wpływa na produkt i nie zmienia właściwości produktu.
– Metoda nie wykorzystuje żadnych dodatkowych reagentów
– Urządzenia są łatwe w utrzymaniu i w praktycznym użyciu.