Przemysł

Производитель:
категория:

Drzewny

 

Pomiary wilgotności drewna i papieru
Wióry, włókna, deski, pelety, rulony, arkusze, taśmy

Wszystkie produkty wykonane z drewna mogą być mierzone tym dokładniej im
bardziej są jednorodne. To czyni metodę mikrofalowego rezonansu szczególnie
dobrym wyborem do pomiaru wilgotności w dobrze wymieszanych, wysuszonych
włóknach drewna, wiórach i końcowych produktach z niego wykonanych.
Pomiary zyskują na tym, że kolor, gęstość czy grubość desek nie będą miały na
nie żadnego wpływu.

GWARANCJA JAKOŚCI
Praktycznie cały proces produkcji sklejki, drobnych bądź strukturalnych desek
oraz pelet, w dużym stopniu zależy od wilgotności produktu. Zbyt wysoka lub
zbyt niska wilgotność produktu prowadzi do złej jakości lub do powstrzymania
dalszego procesu przetwarzania produktu. Stałe, szybkie i dokładne pomiary
wilgotności gwarantują wysoką jakość produktu i pozwalają operatorom na
szybką zmianę parametrów produkcji.

KONTROLA SUSZENIA
W różnych etapach procesu produkcyjnego , wilgotność musi mieścić się w
określonych przedziałach. Nadmierne wysuszenie produktu to strata energii.
Kiedy do linii produkcyjnej podłączona jest suszarka bądź inne tego typu
urządzenie, koszty energii spowodowane procesem suszenia mogą zostać ograniczone
poprzez stałe pomiary wilgotności, co może jednocześnie stanowić
podstawę automatycznego procesu kontroli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

Produkt Zakres Wilgotności
Włókna MDF produkcja płyt wiórowych 5 – 15%
Płyty wiórowe gotowe płyty 3 – 8%
Wióry produkcja płyt wiórowych 2 – 5%
Wióry produkcja sklejki 4 – 12%
Deski drewniane produkcja parkietu 4 – 12%
Wióry bez kory produkcja papieru 20 – 40%
Papier wstęga papieru w maszynie papierniczej 4 – 8%
Bibuła pomiary w rolkach 3 – 7%
Folie i paski papierowe pomiary próbek czujnikiem szczelinowym 1 – 7%

PAPIER I JEGO DRUKOWANIE
Ważną cechą jakości w przemyśle papierniczym jest profil wilgotności w rolach
papieru. Dzięki błyskawicznej szybkości pomiarów, urządzenia rezonansu
mikrofalowego mogą pracować w sposób ciągły bezpośrednio na szybko
przemieszczających się taśmach papieru. Wilgotność zostanie zmierzona nie
tylko na powierzchni, ale również wewnątrz papieru, na co nie będzie miała
wpływu różna grubość papieru czy jego kolor.
Nasze czujniki pomiaru wilgotności mają również możliwość pomiaru warstw
kleju nałożonego na papier czy też wysychania farb drukarskich.

Chemiczny i Farmaceutyczny

 

Pomiary wilgotności w środkach farmaceutycznych i chemikaliach
Wymagania 100% kontroli

 

 

Żadna inna branża nie kładzie takiego nacisku na jakość produktów, surowców i procesów jak przemysł farmaceutyczny. Kiedy chodzi o precyzję i prędkość, wszelkie pomiary muszą spełniać bardzo wysokie wymagania.

ZŁOŻE FLUIDALNE,
SUSZENIE SUBSTANCJI SPROSZKOWANYCH I GRANULACJA
Pomiary wilgotności są niezwykle istotne w niektórych procesach takich jak suszenie substancji sproszkowanych i granulacja. Suszenie jest najlepiej kontrolowane jeśli dokładne odczyty czujnika są dostępne na bieżąco. Korzystając z naszych urządzeń, można przykładowo sprawdzić wilgotność w momencie gdy materiał wychodzi z suszarki. Dostarczanie odczytów na bieżąco w suszarce fluidyzacyjnej pomaga ocenić, kiedy produkt osiągnie zadaną wilgotność. To jest sposób kontroli suszenia i granulacji.

TWARDE KAPSUŁKI ŻELOWE
Właściwości twardych kapsułek żelowych zależą w dużym stopniu od wilgotności. W związku z automatycznym napełnianiem, kapsułki muszą osiągnąć konkretną wilgotność, tak aby zapewnić jak najlepsze parametry fizyczne.
Wilgotność może być mierzona na linii produkcyjnej w sposób ciągły w suszarce, po to, aby kontrolować czy poziom wilgotności jest odpowiedni do dalszego przetwarzania kapsułek. Dzięki zastosowaniu tzw. systemu bajpasowego, próbki twardych kapsułek żelowych są pobierane automatycznie. Można również mierzyc zawartość wilgoci w proszku kierowanego do napełniania kapsułek.

100% KONTROLA TABLETEK I KAPSUŁEK
Od kiedy wzrastająca ogólnoświatowa produkcja środków farmaceutycznych rośnie, równolegle rosną wymagania jakościowe i regulacje prawne chroniące zdrowie człowieka. To powoduje potrzebę 100% kontroli wszystkich produkowanych tabletek i napełnianych kapsułek.

 

TEWS Elektronik jest na to bardzo dobrze przygotowany. Nasze urządzenie mikrofalowe MW 3011 podaje 10,000 odczytów wilgotności i masy w każdej sekundzie, co czyni go idealnym narzędziem do super szybkich pomiarów szybko przesuwających się tabletek i kapsułek. Liczba mierzonych produktów w jednostce czasu jest ograniczona wyłącznie przez prędkość z jaką obiekty przesuwane są przez czujnik, ale nie przez częstotliwość pomiarową. Czujniki mikrofalowego rezonansu instalowane są bezpośrednio w maszynie produkcyjnej albo w oddzielnym wyposażeniu kontrolnym.

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Produkt Zakres Wilgotności
Kapsułki żelowe laboratorium i na linii produkcyjnej 2 – 15%
Sproszkowane witaminy pomiary laboratoryjne 3 – 8%
Granulki przy produkcji tabletek 2 – 5%
Azotan wapniowo-amonowy laboratorium i na linii produkcyjnej 0.15 – 0.5%
Kwas krzemowy laboratorium i na linii produkcyjnej 2 – 5%
Proszek do czyszczenia podstawowy proszek do procesów produkcyjnych 9 – 15%
Metakrylowa masa perłowa laboratorium 0.1 – 1%

Spożywczy

 

Pomiary wilgotności w przemyśle spożywczym
Szybkie i dokładne pomiary – oszczędność czasu i kosztów

Zawartość wody w produktach spożywczych jest jednym z najważniejszych parametrów związanych z ich jakością i trwałością. Zapewnienie odpowiedniej wilgotności produktu na wszystkich etapach produkcji wymaga stałych pomia-
rów jego próbek. Konwencjonalne pomiary zawartości wilgoci wymagają pie-
ców do suszenia lub specjalnych suszarek co często wiąże się z koniecznością przygotowywania próbek i zawsze powoduje jakieś opóźnienie w oczekiwaniu na wyniki – zwykle zajmuje to kilka do kilkunastu minut, gdy wszystko przebiega sprawnie, często jednak zajmuje to kilka godzin.

 

 

NATYCHMIASTOWE WYNIKI
Urządzenia do pomiaru wilgotności TEWS Elektronik dają natychmiastowe wyniki. Niezwykle szybkie pomiary i prosta obsługa urządzeń pozwala na radykalne zaoszczędzenie czasu. Wszelkie urządzenia laboratoryjne i systemy produkcyjne są bardzo proste w użyciu i praktycznie darmowe w utrzymaniu.

BRAK POTRZEBY PRZYGOTOWYWANIA PRÓBEK
Na wyniki pomiarów w technologii rezonansu mikrofal, nie mają wpływu takie parametry jak: gęstość produktu, wysokość warstwy czy kolor badanego produktu. Wpływu na wynik nie mają też wielkość, kształt i stopień granulacji produktu, zawartość substancji mineralnych. Dotyczy to szczególnie ziaren, pestek i innych naturalnych produktów. Podczas wykonywania pomiarów laboratoryjnych urządzeniem TEWS, nie ma potrzeby ważenia próbek. Ważnym jest, że w systemach produkcyjnych wyniki nie zależą od ilości produktu czy też zróżnicowania ziarnistości. Szeroki wybór czujników laboratoryjnych pozwala na pomiary wilgotności wielu różnych produktów, nawet tych o dużych rozmiarach, w ich oryginalnym kształcie i formie, np. bez potrzeby mielenia czy też innego sposobu przygotowywanie próbek.

WILGOTNOŚĆ CAŁKOWITA
Mikrofalowe pomiary mierzą wilgotność zarówno na powierzchni jak i wewnątrz produktu. To pozwala na badanie trudnych produktów, które mogą zostać wysuszone tylko na powierzchni i które trudno byłoby mierzyć przy zastosowaniu optycznych metod pomiaru.

 

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Produkt Przedział wilgotności
Mąka pszeniczna 5 – 13%
Cukier 0.1 – 0.4%
Chipsy bananowe suszony owoc 1.6 – 3%
Ziarna soi w całości lub ziemne 8 – 13%
Nasiona rzepaku 5 – 13%
Makaron czujnik stożkowy 5 – 16%
Szczypiorek wysuszone zioła 1 – 7.5%
Migdały w całości lub siekane 5 – 10%
Marcepan czujnik stożkowy 7 – 16%
Chmiel 7 – 16%
Lucerna pasza dla zwierząt 6 – 14%
Karma dla zwierząt granulki 6 – 16%

Produkcja Kawy

 

Pomiary wilgotności kawy
POCZĄWSZY OD CAŁYCH ZIAREN DO FORMY ZMIELONEJ
Kawa jest dzisiaj jednym z najpopularniejszych napojów. Wiedza na temat wilgotności na kolejnych etapach produkcji kawy jest jednym z czynników kluczowych dla uzyskania wysokiej jakości i kontroli kosztów.

ASPEKTY EKONOMICZNE
Jako, że ziarna kawy sprzedawane są na wagę, to woda zawarta w tym produkcie jest niezwykle ważnym elementem w kalkulacji kosztów. Producenci będą starali się zapewnić nie tylko najwyższą jakość kawy, ale również najwyższy dopuszczalny limit wilgotności. Co więcej, wiele krajów, w tym Niemcy, płacą znaczny podatek od kawy, a to jest kolejnym sposobem obniżania kosztów poprzez bieżącą znajomość zawartości wilgotności, na tylu etapach produkcji jak to jest tylko możliwe. Kontrolowany wzrost wilgotności nawet o pół procenta, ale w ramach dopuszczalnych limitów, już może znacznie poprawić zyski firmy.

 

 

JAKOŚĆ
Kolejny ważny aspekt to fakt, że w wielu krajach prawo dotyczące ochrony praw konsumenta ogranicza zawartość wody w końcowym produkcie do 5%, co sprawia, że producenci starają się trzymać jak najbliżej tego limitu. Mikrofalowe pomiary wilgotności TEWS efektywnie wspierają wiele etapów produkcji kawy, pozwalają utrzymać wilgotność na wcześniej zadanym poziomie, zapewniając przy tym bardzo dużą dokładność. Jednym z przykładów może być zielona kawa, która aby bezpiecznie wykluczyć ryzyko fermentacji podczas przechowywania czy transportu, nie powinna zawierać więcej niż 13% wody.

KORZYŚCI
– Bardzo dokładny system pomiarów w laboratorium i na
ciągłej linii produkcyjnej
– Jednoczesny pomiar wilgotności i gęstości produktu
– Pomiar wilgotności w całej masie produktu niezależnie
od koloru, nawet w świeżo wyprażonych ziarnach

PODSUMOWANIE
Dokładna znajomość zawartości wody w kawie, na każdym etapie produkcyjnym, pozwala optymalizować proces produkcyjny pod kątem zapewnienia wysokiej jakości produktu i maksymalizować zyski, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych.

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Produkt Przedział wilgotności
Zielona kawa laboratorium i na produkcji 8 – 15%
Prażona kawa laboratorium i na produkcji 3 – 6%
Kawa mielona opcjonalnie pomiar gęstości nasypowej 3 – 6%
Kawa rozpuszczalna laboratorium i na produkcji 2 – 6%
Napoje rozpuszczalne laboratorium i na produkcji 2 – 6%

Tytoniowy

 

Pomiary wilgotności i gęstości tytoniu
WILGOTNOŚĆ W TRAKCIE PROCESU ORAZ W KOŃCOWYM PRODUKCIE

 

ZASTOSOWANIE
Wiele fabryk papierosów i cygar w Europie, Ameryce, Afryce i Azji stosuje nasze urządzenia do pomiaru wilgotności w liściach tytoniu, pociętym tytoniu, żyłkach liścia, papierosach i cygarach, z doskonałym rezultatem.

SYSTEMY POMIAROWE
Wśród naszych urządzeń znajdują się przenośne testery, systemy do użytku laboratoryjnego i kontroli procesów w sposób ciągły, rozwiązania przeznaczone do pomiaru wilgotności i wagi w pojedynczych papierosach oraz wiele innych.

PRZYKŁADY MIEJSCOWYCH CZUJNIKÓW UŻYWANYCH
W PROCESACH PRZETWARZANIA TYTONIU
Etap Tytoń Wilgotność
DCC bęben
Wejście albo wyjście Tytoń w liściach 7 – 25%

Po ogrzewaniu Zielone liście 16 – 24%

Po suszeniu Zielone liście albo cięte,
Wszelkie typy i mieszanki 11 – 16%

Po separacji cięte żyłki albo liście 18 – 35%

Po rozroście
Zmiana położenia bębna poszerzone cięcie 5 – 17%

Po osłonie bębna/
Bęben zapachowy Cięcie, ostateczne mieszanki 11 – 18%

 

 

KALIBRACJA WILGOTNOŚCI
Nasze urządzenia potrzebują wyłącznie jednorazowej kalibracji, aby uzyskiwać
bardzo dokładne wyniki dla wszystkich typów i marek papierosów.

MW1100 I MW1100s
Przenośne systemy pomiarowe są przeznaczone do szybkiego i prostego
pomiaru wilgotności w liściach i w pociętym tytoniu.

MW4300 MW4310
Urządzenia do użytku laboratoryjnego albo ciągłych pomiarów w linii produkcyjnej.
Spełniają one najwyższe standardy zapewnienia jakości. Są pomocne
w pomiarach przy użyciu specjalnych czujników przeznaczonych do zielonych
liści albo ciętego tytoniu, rutynowych ręcznych testów wilgotności lub też wagi
tytoniu w pojedynczym papierosie bądź cygarze.

MW1150
Proste w użyciu urządzenie laboratoryjne zoptymalizowane dla dokładnych i
szybkich rutynowych testów

MW3011
Systemy typu MW 3011 posiadają czujniki do bardzo szybkich pomiarów
wilgotności wewnątrz pojedynczych papierosów. Mogą być szybko instalowane
w maszynach papierosowych lub cygarowych w celu pomiarów porcjowanego
tytoniu i kontroli wagi.

MW4420
Stacja pomiarowa do mierzenia i analizy wilgotności oraz gęstości papierosów,
zawierająca system sugerujący poprawienie ustawień dla krajarki w maszynie
papierosowej.

MW4430
Stacja pomiarowa do mierzenia wilgotności i gęstości cygar.