8 kwietnia 2018

O nas

Firma EMIPAK Sp. z o.o. powstała w 2001 roku. Początkowo byliśmy firmą konsultacyjną z zakresu polskiego i europejskiego rynku opakowań giętkich, w tym także technologii druku rotograwiurowego i fleksograficznego. W tym czasie udzielano wielu porad firmom polskim i zagranicznym, zajmującym się drukiem opakowań, opracowano szereg opinii rynkowych dotyczących stanu aktualnego, tendencji rozwojowych i przewidywanych kierunkach zmian, wygłaszano prezentacje na konferencjach i forach krajowych oraz zagranicznych i publikowano wiele artykułów w prasie branżowej krajowej i zagranicznej (mi. Rosja, Ukraina, Białoruś, Wielka. Brytania, Chiny). Równolegle rozszerzono działalność o konsultacje i sprzedaż nowoczesnych maszyn fleksograficznych, laminarek i bobiniarek produkcji firmy SOMA Engineering, podpisując umowę przedstawicielską w 2003 r.
W 2005 roku , uwzględniając wiedzę i doświadczenie właścicieli z zakresu technologii żywności, podpisano umowę przedstawicielską z niemiecką firmą TEWS Elektronik , produkującą jako jedyna na świecie, urządzenia do błyskawicznego pomiaru wilgoci i gęstości w produktach sypkich i stałych, pracujących na zasadzie rezonansu mikrofal. W tym samym roku została podpisana umowa przedstawicielska z niemiecką firmą BST International, będącą światowym liderem systemów kontroli druku i prowadzenia wstęgi oraz z firmą Lekos ze Słowacji będącą producentem maszyn i kompletnych linii technologicznych dla przemysłu cukierniczego. Kolejne umowy podpisaliśmy w 2010 roku z niemiecką firmą RELOX – producentem urządzeń do spalania gazów odlotowych z drukarni stosujących farby rozpuszczalnikowe, później firmą EHCOLO, produkującą szeroką gamę automatycznych paletyzatorów i kompletnych linii do dozowania i układania produktów na paletach, holenderską firmą BPL, będącą producentem przemysłowych manipulatorów oraz szwajcarską firmą BURCKHARDT, produkującą urządzenia do perforowania lub fibrylacji wstęg z foli z tworzyw sztucznych, papierów i Al.

Z naszymi partnerami wiążemy się na dobre i złe podpisując zawsze umowy z klauzulą wyłączności na rynku polskim. Odpowiadamy za całokształt spraw związanych z dystrybucją i sprzedażą urządzeń naszych partnerów zawsze oferując je w cenie producenta.