Systemy pomiarowe

Przenośne

 

Ręczne urządzenia MW 1100 oraz MW 1100S
PRZENOŚNE, DOKŁADNE, O UNIWERSALNYM ZASTOSOWANIU

 

 

 

Ręczne mierniki wilgotności MW 1100 oraz MW 1100S są lekkimi i łatwymi w obsłudze urządzeniami, które pozwalają na szybkie i dokładne pomiary wilgotności w różnorodnych produktach. Działy produkcji, punkty odbioru towaru, albo kontrolerzy jakości będą prawdopodobnie pierwszymi którzy z nich skorzystają.

POSTĘPOWANIE
Czujnik MW 1100 jest płaski i w kształcie talerza u podstawy, przez co zapewnia całkowity kontakt z próbką podczas badania. Zawartość wilgoci jest mierzona i wyświetlana w czasie krótszym niż jedna sekunda. Aby mierzyć wilgotność przy użyciu MW 1100S należy sondę w kształcie miecza z zamocowanym na jej końcu czujnikiem, wbić w wypełnione pudło, worek lub inny podobny pakunek.

STANDARDOWA KONFIGURACJA
To kompaktowe i zasilane z akumulatora urządzenie zawiera podświetlany wyświetlacz graficzny LCD ze zintegrowanym czujnikiem miejscowym.
Urządzenia serii MW 1100 dostarczane są w pudełku zawierającym urządzenie pomiarowe, zasilacz uniwersalnyoraz kabel USB do interfejsu.

 

 

ZAKRES POMIARÓW
Przedział wilgotności wynosi od 1 do 50% i jest ściśle określony dla każdego materiału poddawanego badaniu i może zostać wybrany w odpowiednich sekcjach. Temperatury produktów w granicach od 5 do 60 stopni, są odczytywane przy użyciu integralnego czujnika temperatury w podczerwieni i są kompensowane przez opcjonalną, termicznie ustabilizowaną kalibrację.

CZAS POMIARU
Mniej niż 1 sekunda

PAMIĘĆ PRODUKTÓW I KONFIGURACJI
EEPROM będący częścią urządzenia przechowuje kalibrację nawet 25 produktów oraz w sumie 250 odczytów pomiarów.
Urządzenie posiada wyjście analogowe (4-20mA), port USB do łączenia z komputerem, port do łączenia z zewnętrznym czujnikiem temperatury (Pt100 lub IR) oraz port drukarki.

OPROGRAMOWANIE
Oprócz wbudowanego oprogramowania firmowego, istnieje również możliwość komunikacji z komputerem PC przy użyciu poręcznego oprogramowania TEWS Moisture View Lite ©.

Laboratoryjne i Przyprodukcyjne

 

Urządzenia laboratoryjne MW 4300 / MW 4310

DOKŁADNE, SZYBKIE I ŁATWE W UŻYCIU URZĄDZENIA

 

 

Urządzenia do pomiarów laboratoryjnych dostarczane przez TEWS Elektronik
stosowane są wszędzie tam, gdzie wilgotność próbek produktów ma
zostać przeanalizowana z dużą dokładnością i gdzie inne konwencjonalne metody
pomiarów wilgotności, takie jak suszarki czy miareczkowanie są zbyt
czasochłonne.
Wyniki pomiarów nie zależą od różnych naturalnych właściwości produktów
takich jak kolor, uziarnienie, zawartość soli czy gęstość nasypowa. Te trwałe i
funkcjonalne struktura są niezwykle proste w obsłudze tak, by móc wykluczyć
ewentualne błędy spowodowane przez operatora. Wyniki pomiarów mogą być
przechowywane na komputerze lub karcie pamięci USB w celu późniejszej weryfikacji.
Duża liczba różnych czujników do pomiaru wilgotności pozwala na ich adaptację
do urządzeń pomiarowych w laboratorium. Czujniki rurowe pozwalają również
na pomiary gęstości.

 

 

BEZ POTRZEBY PRZYGOTOWYWANIA PRÓBEK
Metoda pomiarowa opracowana przez TEWS Elektronik pozwala na pomiary
próbek produktów bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania. Nie
potrzeba mielić czy ważyć próbki przed lub po pomiarze lub używać reagentów
chemicznych. Próbka poddana pomiarowi nie zostaje zmodyfikowana i podgrzana,
więc może być dalej zawrócona na linię produkcyjną jako produkt
pełnowartościowy.

NATYCHMIASTOWE WYNIKI
Pomiary praktycznie nie zajmują czasu. Kiedy tylko próbka zostaje umieszczona
w czujniku, wyświetlacz natychmiast pokazuje wynik, który następnie może
być zachowany w pamięci. Szybkie pomiary pozwalają uniknąć nierzadko kosztownych
opóźnień w procesach.

WERYFIKACJA WYNIKÓW
Wyniki są przechowywane w urządzeniu razem z datą i dokładnym czasem pomiaru.
Przechowywane są również inne szczegóły wykonanych operacji. Do
przygotowania analizy statystycznej wyników lub też wyświetlania wykresów
zależności czas/wynik sporządzonych z odczytów czujnika, można skorzystać
bezpośrednio z urządzenia albo z zewnętrznego komputera.

MW4300 ORAZ MW4310
System laboratoryjny MW 4300 charakteryzuje 10,4“ (26,4 cm) calowy kolorowy
ekran dotykowy do wyświetlania wyników z czujnika i do ustalenia parametrów
konfiguracyjnych. MW 4310 musi być dodatkowo zaopatrzony w
monitor, klawiaturę i mysz. TEWS Moisture View © jest zainstalowany w obu
urządzeniach, łącznie z oprogramowaniem operacyjnym.

STANDARDOWE INTERFEJSY LABORATORYJNEGO URZĄDZENIA POMIAROWEGO MW4300 / MW4310
– port szeregowy RS 232 (modem, serwis)
– Ethernet
– 3 USB
– wejście analogowe (0/4-20mA) dla opcjonalnego czujnika podczerwieni
– Pt100 port czujnika temperatury
– Porty myszy, klawiatury i monitora VGA
– automatyczne wykrywanie czujników

 

Urządzenie laboratoryjne MW 1150

SATYSFAKCJA Z RUTYNOWYCH BADAŃ

 

 

MW 1150 zaprojektowany jest jako małe, poręczne urządzenie laboratoryjne, bądź urządzenie używane przy liniach produkcyjnych. Opiera się na technologii MW 11XX, która pozwala w ciągu zaledwie milisekund uzyskać wiarygodny wyniki z czujnika. Podświetlany monitor 5,7“ (14,5 cm) calowy wyświetla do 250 wyników, i te wyniki urządzenie jest w stanie przechowywać w swojej pamięci. Zastosowane w linii produkcyjnej wymagają standardowego 4-20mA interfejsu do transferu wyników do komputera. Są również porty dla drukarki typu P 1150 oraz różnych czujników temperaturowych.
MW 1150 jest konfigurowane i kalibrowane poprzez komputer podłączony do właściwego portu. Kable oraz oprogramowanie TEWS Moisture View © są załączone do pakietu.
Prawie wszystkie czujniki laboratoryjne z serii MW 4XXX pasują do obwodu MW 1150.
MW 1150 to propozycja szybkiego pomiaru mikrofalowego wilgotności w rozsądnej cenie.

 

 

 

STANDARDOWA KONFIGURACJA
System wilgotności MW1150 to poręczne urządzenie, które zaprojektowane zostało z uwzględnieniem wszelkich norm bezpieczeństwa i ochrony IP20. Wyposażone zostało w podświetlany wyświetlacz graficzny LCD ze zintegrowanym czujnikiem. Energia jest dostarczana do urządzenia poprzez zewnętrzny kabel z wtyczką.

ZAKRESY POMIAROWE
Zakres pomiarowy jest charakterystyczny dla materiału i czujnika, rozciąga się od 0,1% do 70,0% i może być wybierany w zakresach częściowych. Temperatura produktu może wynosić od 5°C do 60°C, mierzona jest za pomocą opcjonalnego zewnętrznego czujnika temperatury Pt100 lub opcjonalnego zewnętrznego czujnika temperatury pracującego w podczerwieni i może być do wyboru wyrównana za pomocą automatycznej kalibracji z kompensacją temperatury.

CZAS POMIARU
Mniej niż 1 sekunda

PAMIĘĆ PRODUKTÓW I KONFIGURACJI
EEPROM będący częścią urządzenia przechowuje kalibrację nawet 25 produktów oraz w sumie 250 odczytów pomiarów.

PORTY
Urządzenie posiada wyjście analogowe (4-20mA), port USB do łączenia z komputerem, port do łączenia z zewnętrznym czujnikiem temperatury (Pt100 lub IR) oraz port drukarki (P 1150).

OPROGRAMOWANIE
Oprócz wbudowanego oprogramowania firmowego, istnieje również możliwość komunikacji z komputerem PC przy użyciu poręcznego oprogramowania TEWS Moisture View Lite ©.

 

Czujniki wilgotności i gęstości

BARDZO SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ

 

 

Czujniki wilgotności muszą spełniać wiele różnych praktycznych wymagań, zależnie od produktu, który ma być mierzony, przedziału wilgotności i temperatur, ilości i objętości dostępnych próbek, ograniczeń wynikających z punktów mierzenia itp.

TEWS Elektronik oferuje szeroki wachlarz czujników mikrofalowych o różnej konstrukcji, rozmiarze i czułości. Dzięki temu można dobrać urządzenie, które najlepiej odpowiada praktycznym potrzebom każdego klienta.

Za wyjątkiem kilku modeli, każdy czujnik można zaadoptować do dowolnego urządzenia pomiarowego, co daje możliwość zastosowania naszych urządzeń do różnych celów. Czujniki nowego modelu „Blueline®” charakteryzują posiadanie zewnętrznego chipu identyfikacyjnego, za pomocą którego urządzenie pomiarowe automatycznie sprawdza konfigurację.

 

 

 

CZUJNIKI CYLINDRYCZNE
Czujniki cylindryczne wypełniane są produktem, który ma zostać zmierzony. Idealnie nadają się do pomiaru substancji sproszkowanych, granulek, wiór itd. jeśli są one mierzone oddzielnie. Próbki nieprzylegających materiałów sypkich mogą być napełniane po prostu poprzez lejek, a po zakończeniu pomiaru opróżniane do miseczki umieszczonej pod czujnikiem. Próbki lepkich bądź brudzących substancji i materiałów, w tym szkodliwe dla ludzkiego zdrowia, mogą zostać umieszczone w zamykanym naczyniu, które z kolei są szybko umieszczane w czujniku pomiarowym.

Czujniki cylindryczne przeznaczone są głównie do użytku laboratoryjnego lub do miejscowej kontroli wilgotności na linii produkcyjnej. Opcjonalnie mogą byś zainstalowane w systemach bajpasowych, gdzie są automatycznie napełniane i opróżniane. Czujniki cylindryczne można również wykorzystać do pomiarów gęstości.

CZUJNIKI PŁASKIE
Czujniki płaskie mogą by instalowane w różnych miejscach, w tym na transporterach taśmowych lub zbiornikach pośrednich w liniach produkcyjnych. Wówczas produkt przeznaczony do analizy przesuwa się przez czujnik, tak aby zapewnić bezpośredni kontakt czujnika z produktem. Stal nierdzewna i wysoko wytrzymałościowe materiały ceramiczne, z których zbudowane są czujniki, gwarantują, że są one praktycznie nie do zniszczenia.

CZUJNIKI SZCZELINOWE
Czujniki rozgałęzione zbudowane są z dwóch pojedynczych półcylindrów z polem mikrofalowym pomiędzy nimi. Produkty do pomiarów tym czujnikiem to najczęściej deski, folie, paski włókien i będą umieszczane w obszarze pomiędzy półcylindrami. Próbki opcjonalnie mogą być przesuwane w trybie ciągłym przez czujnik , co oznacza że czujniki szczelinowe są odpowiednie zarówno do stosowania w laboratorium jak i w ciągłych liniach produkcyjnych.

CZUJNIKI DO CELÓW SPECJALNYCH
Czujniki te instalowane są na płaskich powierzchniach i są przystosowane do pomiarów bardzo małych próbek o objętości około 0,5 cm3 . Inne modele czujników o specjalnym przeznaczeniu mogą mierzyć wilgotność nawet do 12 produktów o małych rozmiarach, w tym samym czasie.

Produkcyjne